شيميايي با ما چه کرد ؟ حاميان حقوق بشر چه کردند

عوامل شیمیایی و کاربرد آن در جنگ

لينک عکسهای شهدای شيميايی و صحنه های بمباران شيميايی
ساعت ۱:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/۱٢/٢۱  کلمات کلیدی:

 

 لينک عکسهای شيميايی

 

  

 

فهرست عمليات ها در طول ۸ سال دفاع مقدس به ترتيب ماه ها

فروردين  ماه

 

 نام عمليات تاريخ  منطقه عمليات
 عمليات در محور کرخه - دزفول   ۱۵/۱/۶۰ محور کرخه - دزفول
 عمليات در محور شوش  ۲۵/۱/۱۳۶۰  محور شوش
 عمليات فتح المبين ۱/۱/۱۳۶۱  غرب دزفول و شوش و منطقه عمومی غرب رودخانه کرخه
 عمليات والفجر ۱  ۲۰/۱/۱۳۶۲  شمال غرب فکه
  عمليات کربلای ۸  ۱۸/۱/۱۳۶۶ شرق بصره
  عمليات کربلای ۹۲۰/۱/۱۳۶۶  منطقه قصرشيرين
  عمليات فتح ۵   ۲۵/۱/۱۳۶۶ منطقه چوارته و ماووت از استان سليمانيه عراق
 عمليات نصر ۱۲۵/۱/۱۳۶۶  غرب بانه در داخل خاک عراق
 عمليات کربلای ۱۰   ۳۰/۱/۱۳۶۶  منطقه عمومی ماروت عراق  
 عمليات بيت المقدس ۴ ۶/۱/۱۳۶۷  منطقه عمومی دربندی خان واقع در استان سليمانيه عراق
 عمليات بيت المقدس ۵  ۲۲/۱/۱۳۶۷  منطقه عمومی پنجوين عراق

عملیات بیت المقدس 4 

عملیات فتح المبین

ارديبهشت  ماه

 

 نام عمليات  تاريخ  منطقه عمليات
 عمليات حضرت مهدی { عج }  ۳۱/۲/۱۳۶۰  ارتفاعات الله اکبر شمال سوسنگرد
 عمليات امام علی { ع}  ۳۱/۲/۱۳۶۰ غرب سوسنگرد
 عمليات محور شوش  ۳۱/۲/۱۳۶۰   محور شوش
 عمليات الی بيت المقدس  ۱۰/۲/ ۱۳۶۱  غرب کارون - جنوب غربی اهواز و شمال خرمشهر
 عمليات شهيد  فضل الله نوری  ۲۵/۲/۱۳۶۱  تپه های مدن {شهيد موذنی } شمال آبادان
 عمليات بيت المقدس ۶  ۲۷/۲/۱۳۶۷   منطقه عمومی سليمانيه عراق  

 

خرداد  ماه

 

 نام عمليات  تاريخ  منطقه عمليات
 عمليات فرمانده کل قواه خمينی روح خدا  ۲۱/۳/۱۳۶۰  شرق کارون جنوب دارخوئين
 عمليات ايذائی ظفر ۱  ۱۷/ ۳ / ۱۳۶۴  جزيره مينو  
 عمليات قدس ۱  ۲۴ / ۳ / ۱۳۶۴  منطقه هورالهويزه و شرق رودخانه دجله عراق
 عمليات نصر ۲  ۳۱ / ۳ / ۱۳۶۶   منطقه ميمک
 عمليات فتح ۶  ۲۷/۳ / ۱۳۶۶  منطقه عمومی شمال اربيل عراق
 عمليات نصر۳  ۲۷ / ۳/ ۱۳۶۶  جنوب دهلران
 عمليات نصر ۴   ۳۱ / ۳ / ۱۳۶۶  استان سليمانيه عراق
 عمليات بيت المقدس ۷   ۲۳ / ۳ / ۱۳۶۷  منطقه عمومی شلمچه عراق

 

تير ماه

 

 نام عمليات  تاريخ  منطقه عمليات
 عمليات رمضان  ۲۳/ ۴ / ۱۳۶۱  شرق بصره
 عمليات والفجر ۲  ۲۹ / ۴ / ۱۳۶۲  منطقه حاج عمران عراق
 عمليات قدس ۲  ۴ / ۴ / ۱۳۶۴  منطقه هوالهويزه عراق
 عمليات ايذائی ظفر ۲  ۵ / ۴ / ۱۳۶۴  منطقه پنجوين عراق
 عمليات ايذائی ظفر ۳  ۷ / ۴ / ۱۳۶۴  منطقه غرب کشور
 عمليات ايذائی ظفر ۴  ۱۰ / ۴ / ۱۳۶۴  منطقه فکه
 عمليات قدس ۳  ۱۹ / ۴ / ۱۳۶۴  جنوب دهلران
 عمليات کربلای ۱  ۱۰ / ۴ / ۱۳۶۵  مهران
 عمليات نصر ۵  ۳ / ۴ / ۱۳۶۶  جنوب غربی سردشت در منطقه مرزی شمال عراق
 عمليات نا منظم فتح ۸  ۲۸ / ۴ / ۱۳۶۶  شهر اتروش در شمال موصل عراق
 عمليات والفجر ۲  ۲۹ / ۴ /۱۳۶۶ منطقه حاج عمران عراق

 تلفات دشمن در عملیات کربلای 1

عملیات کربلای 1

مرداد ماه

 

 نام عمليات  تاريخ  منطقه عمليات
 عمليات محدود رمضان  ۵ / ۵ / ۱۳۶۰  محور حميديه - کرخه نور
 عمليات ثارالله  ۱۵ / ۵ / ۱۳۶۱  منطقه قصر شيرين
 عمليات والفجر ۳  ۷ / ۵ / ۱۳۶۲  منطقه مهران
 عمليات قدس  ۴  ۱ / ۵/ ۱۳۶۴  منطقه جنوب شرق عماره عراق { هورالهويزه }
 عمليات قدس  ۵  ۱۶ / ۵ / ۱۳۶۴  غرب هورالهويزه
 عمليات عاشورای ۱  ۲۳ / ۵ / ۱۳۶۴  شمال کردستان
 عمليات عاشورای ۲   ۲۴ / ۵ / ۱۳۶۴  منطقه چنگوله در جنوب مهران
 عمليات عاشورای ۳   ۲۵ / ۵ / ۱۳۶۴  شمال فکه
 عمليات نصر ۶  ۱۰ / ۵ / ۱۳۶۶  منطقه ميمک
 عمليات نصر ۷   ۱۴/ ۵ / ۱۳۶۶  منطقه سردشت کوههای دوپازا
 عمليات فتح ۹   ۱۸ / ۵ / ۱۳۶۶  منطقه عمومی خرمال از استان سليمانيه  عراق
 عمليات دفع مجدد تجاوز دشمن از مرزها جنوبی  ۲ / ۵ / ۱۳۶۷  منطقه جنوب
 عمليات مرصاد ۵ / ۵/ ۱۳۶۷  منطقه غرب کشور - گيلان غرب - کرند - اسلام آباد
عمليات پس از پذيرش قطع نامه ۵۹۸ عقب راندن نيروهای متجاوز عراق که قبول آن را به بازی گرفته بودند   ۲۹/ ۵ / ۱۳۶۷  شمال خرمشهر - پادگان حميد - ايستگاه حسينيه و.................

 عملیات رمضان وخسارات دشمن

عملیات رمضان

عملیات نصر 7

شهريور ماه

 

 نام عمليات  تاريخ  منطقه عمليات
  عمليات در محور شحيطيه   ۱۱ / ۶ / ۱۳۶۰  غرب ارتفاعات الله اکبر
 عمليات شهيد مدنی  ۲۷ / ۶ / ۱۳۶۰  منطقه سوسنگرد
 عمليات حسين بن علی {ع}  ۲۶ / ۶ / ۱۳۶۱  منطقه ميمک
 عمليات قادر  ۱۸ / ۶ / ۱۳۶۴  غرب اشنويه و ارتفاعات کلاشين در داخل خاک عراق
 عمليات کربلای ۲  ۱۰ / ۶ / ۱۳۶۵  منطقه حاج عمران عراق
 عمليات کربلای ۳   ۱۱ / ۶ / ۱۳۶۵

 شمال غربی خليج فارس

ترمينال نفتی الاميه و البکر

 عمليات نا منظم فتح ۱۰  ۱۳ / ۶ / ۱۳۶۶  شمال شرقی استان اربيل عراق
 عمليات نا منظم فتح ۱  ۲۷ / ۶ / ۱۳۶۶   عمق ۲۰۰ کيلومتری استان دهوک و استان سليمانيه عراق

 

مهر ماه

 

 نام عمليات  تاريخ  منطقه عمليات
 عمليات ثامن الائمه {ع} ۵/۷/۱۳۶۰ شمال آبادان { شکست حصر آبادان }
 عمليات مسلم بن عقيل  ۹ / ۷ / ۱۳۶۱  غرب سومار - ارتفاعات مسلط بر مندلی
 عمليات والفجر ۴  ۲۷ / ۷/ ۱۳۶۲  شمال مريوان و منطقه عمومی پنجوين عراق در دره شيلر در داخل خاک عراق
 عمليات ميمک  ۲۵ / ۷ / ۱۳۶۳  ارتفاعات منطقه مرزی
 عمليات عاشورای ۴  ۳۰ /۷ / ۱۳۶۴  غرب درياچه ام النعاج در هورالهويزه  
 عمليات نا منظم فتح ۱  ۱۹/ ۷ / ۱۳۶۵  منطقه کرکوک واقع در عمق ۱۵۰ کيلو متری داخل خاک عراق
 عمليات نا منظم ظفر ۲   ۱۲ / ۷ / ۱۳۶۶   شهر کفری از استان کرکوک عراق

 

آبان ماه

 

 نام عمليات  تاريخ  منطقه عمليات
 عمليات محرم  ۱۰ / ۸ / ۱۳۶۱  شرهانی - ذبيدات - بيات - غرب عين خوش و جنوب شرقی دهلران
 عمليات نا منظم فتح ۲  ۸ / ۸ / ۱۳۶۵  منطقه دو کان در شمال شرقی عراق
 عمليات نا منظم فتح ۳  ۲۴ / ۸ / ۱۳۶۵  منطقه زاخو و دهوک در عمق ۳۰۰ کيلومتری شمال عراق
 عمليات نا منظم ظفر ۳  ۲۵ / ۸ / ۱۳۶۶  منطقه دربندی خان عراق در جنوب استان سليمانيه و بخش سنگاو از استان کرکوک
 عمليات نا منظم ظفر ۴  ۲۸ / ۸ / ۱۳۶۶  عمق ۲۵۰ کيلومتری استان دهوک عراق
 عمليات نصر ۸  ۲۹ / ۸ / ۱۳۶۶  منطقه عمومی ماووت از استان سليمانيه عراق

 

آذر ماه

 

 نام عمليات  تاريخ  منطقه عمليات
 عمليات طريق القدس  ۸ / ۹ / ۱۳۶۰  منطقه عمومی غرب شهرستان سوسنگرد و منطقه عمومی بستان
 عمليات مطلع الفجر  ۲۰ / ۹ / ۱۳۶۰   منطقه عمومی گيلانغرب و سر پل ذهاب
 عمليات نصر ۹  ۱ / ۹ / ۱۳۶۶  منطقه حاج عمران عراق

 

دی ماه

 

 نام عمليات  تاريخ  منطقه عمليات
 عمليات محمد رسول الله {ص} ۲۱ / ۱۰ /۱۳۶۰ غرب نوسود
 عمليات کربلای ۴  ۳ / ۱۰ / ۱۳۶۵  غرب اروند { جنوب خرمشهر و غرب جزيره مينو
 عمليات کربلای ۵  ۱۹ / ۱۰ / ۱۳۶۵  منطقه عمومی شلمچه و شرق بصره عراق
 عمليات کربلای ۶  ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۶۵  شمال سومار
  عمليات نا منظم ظفر ۵  ۲۲ / ۱۰/ ۱۳۶۶  عمق ۲۰۰ کيلومتری استانهای کرکوک - دهوک- و دياله عراق
 عمليات بيت المقدس ۲ ۲۵ / ۱۰ / ۱۳۶۶  شمال سليمانيه عراق

عملیات محمد رسول الله

عملیات کربلای 4

 عملیات بیت المقدس 2

عملیات کربلای 5

خسارات دشمن در کربلای 5

عملیات تکمیلی کربلای 5

بهمن ماه 

 

 نام عمليات  تاريخ  منطقه عمليات
 عمليات والفجر مقدماتی  ۱۸ / ۱۱ / ۱۳۶۱ منطقه فکه و چزابه
 عمليات تحرير القدس  ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۶۲  منطقه دربندی خان عراق
 عمليات والفجر ۵  ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۶۲  حد فاصل مهران و دهلران { چنگوله }
 عمليات والفجر ۸  ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۶۴  منطقه فاو عراق و اروند کنار
 عمليات نا منظم فتح ۴  ۲۲ / ۱۱ / ۱۳۶۵  منطقه عمومی رواندوز - ديانا در عمق ۷۰ کيلومتری داخل خاک عراق

 

اسفند ماه

 

 نام عمليات  تاريخ  منطقه عمليات
 عمليات امام مهدی { عج }  ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۵۹  غرب سوسنگرد
 عمليات مولای متقيان { ع } ۱ / ۱۲ / ۱۳۶۰  منطقه چزابه
 عمليات ام الحسنين   ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۶۰  منطقه کرخه نور
 عمليات والفجر ۶  ۲ / ۱۲ / ۱۳۶۲  در جنوب دهلران
 عمليات  خيبر  ۳ / ۱۲/ ۱۳۶۲  هورالهويزه و جزاير مجنون
 عمليات بدر  ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۶۳  شرق رودخانه دجله عراق
 عمليات والفجر ۶   ۵ / ۱۲ / ۱۳۶۴  شرق چوارته عراق
 عمليات کربلای ۷  ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۶۵  منطقه حاج عمران
 عمليات نا منظم ظفر ۶  ۵ / ۱۲ / ۱۳۶۶  منطقه عمومی سنگاو در شرق استان کرکوک عراق
 عمليات نا منظم ظفر ۷  ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶  شرق استان سليمانيه
 عمليات بيت المقدس ۳  ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۶۶  منطقه عمومی سليمانيه عراق
 عمليات والفجر ۱۰  ۲۵/ ۱۲ / ۱۳۶۶  منطقه عمومی حلبچه عراق

 Home - fardin

از زمان تجاوز عراق به ميهن اسلامی . که در سال ۱۳۵۹ شروع شده بود . وعراق  

رسماً آغاز گر جنگ نابرابر شناخته شد  .و اين تجاوز تا سال ۱۳۶۷ به طول انجاميد .

که اين مدت را دفاع مقدس نامگذاری کرده اند . ايران جمعاً ۹۶ عمليات بر عليه

نيروهای متجاوز  عراق انجام داد

 

برای شادی ارواح طيبه شهدا و بخصوص شهدای ۸ سال دفاع مقدس صلوات

 عملیات الی بیت المقدس
عملیات بیت المقدس
عملیات مطع الفجر

عملیات ثائمن الائمه

ثامن الائمه
عملیات طریق القدس

عملیات طریق القدس وتاریخ آن

والفجر 4


حدول حملات شیمیایی عراق علیه ایران
ساعت ٤:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/۱٢/۱٤  کلمات کلیدی:

 

 

شلمچه روز ما گشته شب تار  

 

 

سلام بر شهدا . سلام بر آن غیرت و مردانگی تان .
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

بنام خدا

بنام آنکه صبر را در دل ما جای داد

باز دلم هوای شلمچه کرده است باز از فرسنگها راه برای بوی عطر خاکریزهایش مستم می کند
قصه عشق مارا بایستی با غروب تنهایی دانست . با هوای ابری پائیزان و با مرغی که به ناچار برای نیمه های بی احساس قفس نغمه سرای میکند
ماجرای غم انگیز مارا در محفل شمع و پروانه بایستی شنید . و در عمق لبخندهای پیوند خورده با اشک و درد های سوزان سینه های داغدیده
.باز دلم هوای شلمچه کرده است
باز زوزه جانسوز غروبش در گوشم می پیچد . باور کنید خودم دیگه خسته شده ام
همینکه می آید نفسی بگیرم با شهر بسازم . همینکه آرام آرام با زندگی روز مره دست اخوت می دهم نمی دانم چه می شود که درست هنگام هنگامه آنجا که میروم تا خط جدید را در بودنم رقم بزنم به سراغم می آید
.خدایا چاره ای . درمانی . راهی
خودم هم می دانم که یک بیابان چند خاکریز و یک غروب نمی تواند این چنین هستی مرا به بازی گیرد
که بیابان بسیار است و خاکریز مشتی خاک و غروب که همه جا یافت می شود . و آنچه این چنین عنان وجودم را در کف دارد ارواحی بلند از خون شهیدان است که از مشتی خاک . شلمچه ساخته است . برای این است که پس از سالها بعد از جنگ بچه های ما رفقای ما که در گونی های کوچک و فشرده شده چهار تکه استخون آنها به شهرها می رسد .اینها واقعاً عاشورا بپا می کردند
برای این است که دلم تنگ شلمچه کرده است و دارم دیوانه میشوم . برای این است که بر خاک شلمچه بوسه می زنم . تو گوئی که دیواره خاک کعبه را می بوسم
قربان آن ستونی که در نیمه های شب پیچ و خم خاکریزها را با آرامش حرکت ابر طی میکرد
قربان آن اشکی که در پرتو منورهای عشق با لبخند عقد اخوت می خواند
قربان آن انگشتی که وقتی بر ماشه بوسه میزد تمام کعنات بر انگیخته می شد
قربان آن نمازی که در سنگر شروع می شد ودر بهشت به اتمام میرسید
قربان آن غروبی که در بیابانهای شلمچه بوی غربت را همراه می آورد و در زمین گرم و تفتیده کربلای جنوب لبهای خشک رزمندگان را به دعا و نیایش به جنبش در می آورد قربان آن خاکریزی که خاکش با خون پاک شهیدان منزوج می شد که بوی عطر آن بوی پیراهن یوسف است برای بینائی چشم رزمندگان یعقوب صفت . آری عزیزان اگر تا این اندازه از شلمچه می گویم برای این است که اینجا یعنی شهرها حماسه نیست گذشت نیست اینجا ایثار ساده لوحیست اینجا خوبی سبکترین واژه و پاکی در پوچیست اینجا خیانت به رفیق قابوس جاویدان است اینجا محبوب واژه ای گنگ و نا مفهوم است

 

 

سایت در مورد زندگانی امام حسین { ع } و شهدای جنگ

 

سال ۱۳۵۹
تاریخ حمله
نخستین حمله شیمیایی ۲۳/۱۰/۱۳۵۹
منطقه مابین هلاله و نی خزر در ۵۰ کیلو متری غرب ایلام
تعداد حملات انجام یافته طی سال ۱ یک دفعه
نوع عوامل شیمیایی خفه کننده
وسیله پرتاب مهمات خمپاره
تعداد کشته شدگان ۱۰ ده نفر
تعداد مجروحان ۸۳ هشتاد و سه نفر
هدف از حمله شیمیایی در هم شکستن مقاومت نیرو های ایران
 
 
 

 

 

سال ۱۳۶۰
تاریخ حمله ۱۳۶۰
منطقه هویزه ارتفاعات الله اکبر - پل نادری و خرمشهر
تعداد حملات انجام شده طی سال ۴ چهار بار
نوع عوامل شیمیایی سارین . جی . اف - تابون
وسیله پرتاب مهمات توپ . خمپاره
تعداد کشته شدگان ۳۸ نفر
تعداد مجروحان ۳۸۴ نفر
هدف از حمله شیمیایی ضربه زدن به قوای ایران - ایجاد رعب و وحشت میان رزمندگان

 

 

 

 

 

ای که در این حوالی غربت مارا دیدی صدای ناله ی بچه های مارا شنیدی ؟

 

 

 

سال ۱۳۶۱
تاریخ حمله ۱۳۶۱
منطقه

آبداد – سوسیال – تنکاب - شمال غرب- شلمچه و شهرهای جنوب

تعداد حملات انجام شده طی سال

11 بار

نوع عوامل شیمیایی سارین - سومان - تابون -
وسیله پرتاب مهمات موشک زمین به زمین - خمپاره - توپ
تعداد کشته شدگان

13 نفر

تعداد مجروحان

21 نفر

هدف از حمله شیمیایی جلو گیری از حملات رزمندگان

 

 

 

 

سال ۱۳۶۲
تاریخ حمله ۱۳۶۲
منطقه

مناطق عملیاتی والفجر 6 در جبهه مرکزی و مناطق عملیاتی خیبر در جبهه حنوب

تعداد حملات انجام شده طی سال

45 بار { چهار برابر سال قبل }

نوع عوامل شیمیایی

عامل اعصاب تابون

وسیله پرتاب مهمات

هواپیماتوپ

تعداد کشته شدگان ۲۱۶
تعداد مجروحان 1700 تن
هدف از حمله شیمیایی

جبران ضربات وارده از سوی نیروهای ایران طی عملیلت والفجر6 در جبهه مرکزی و عملیات خیبر در جبهه جنوب و عقب راندن ایرانی ها از جزایر مجنون که طی عملیات خیبر تصرف شد

 

 

 

 

 

رژیم عراق از ابتدای جنگ به طور محدود از گلوله های شیمیایی استفاده می کرد در جریان عملیات والفجر 2 عراق به

طور وسیع با استفاده از هواپیما مبادرت به بمباران شیمیایی غرب جاده پیرانشهر – رواندوز کرد .

 

 

 

 

 

این حمله که در ساعت 7 صبح روز سه شنبه 18 مرداد ماه سال 62 به وقوع پیوست . که منجر به شهادت و

مصدوم شدن جمعی از رزمندگان شد .

 

 

عراق از تاریخ 19/5/62 تا 4/9/62 دوازده بار با استفاده از توپ . خمپاره . هواپیما اقدام به کاربرد گازهای شیمیایی .

عمدتاً در غرب کشور از جمله مناطق نظامی و غیر نظامی پیرانشهر . بازی دراز . مریوان . بانه . پنجوین و پاوه کرد

 

 

 

سال ۱۳۶۳
تاریخ حمله ۱۳۶۳
منطقه

منطقه عملیاتی جنوب و بویژه جزایر مجنون

تعداد حملات انجام شده طی سال

34 بار

نوع عوامل شیمیایی

انواع عوامل شامل : اعصاب – تاول زا – خون – خفه کننده – اشک آور

وسیله پرتاب مهمات هواپیما - توپ
تعداد کشته شدگان

23

تعداد مجروحان

1593

هدف از حمله شیمیایی جبران ضربات وارده از طرف نیروهای ایران طی عملیات خیبر در جبهه جنوب که طی آن جزایر مجنون تصرف شده بود

 

 

 

 

 

سال ۱۳۶۴
تاریخ حمله ۱۳۶۴

پر حجم ترین تهاجم از آغاز عملیات والفجر8 که از 20 بهمن ماه شروع شده بود تا اواسط اسفند همان سال ادامه داشت

منطقه

منطقه عملیاتی فاو - شلمچه - سومار - سردشت و......

تعداد حملات انجام شده طی سال

۱۳۷ بار

نوع عوامل شیمیایی

انواع عوامل : سیانور – تاول زا – خفه کننده …….

وسیله پرتاب مهمات یش 7000 گلوله توپ و خمپاره و 1000 بمب شیمیایی توسط هواپیما
تعداد کشته شدگان 36 نفر
تعداد مجروحان 10273 نفر
هدف از حمله شیمیایی

وارد آوردن ضربات جدی به نیروهای ایرانی

 

 

 

 

 

19/1/64 . چهار نقطه از منطقه عملیاتی بدر در هورالهویزه در داخل خاک ایران هدف بمب ها و گلوله های

 شیمیایی عراق قرار گرفت که این بمب ها حاوی گاز خردل و اعصاب بودند

ساعت 17 روز 20/1/64 مجدداً منطقه عملیاتی بدر در هورالهویزه از سوی عراق گلوله باران شیمیایی شد

 

سال ۱۳۶۵
تاریخ حمله ۱۳۶۵ مهمترین حملات در تاریخ 4/10/1365 و 23/12/1365
منطقه محور خرمشهر و محور عرایض – خرمشهر جاده خرمشهر . جنوب شرقی جزیره مجنون
تعداد حملات انجام شده طی سال

79 مورد . که دو برابر سال قبل

نوع عوامل شیمیایی

خردل - تاول زا – تابون – سارین – سومان .....

وسیله پرتاب مهمات

هواپیما - موشک و...

تعداد کشته شدگان

1۰1 نفر

تعداد مجروحان

4700 نفر

هدف از حمله شیمیایی

ایجاد ضربات و از هم گسستن انسجام قوای ایران

 

 

 

 

 

 

26/ 10/65 یک فروند هواپیمای عراق که منطقه عملیاتی کربلای 6 را بمباران شیمیایی کرد سرنگون شد

23/10/65 هواپیماهای عراقی مواضع رزمندگان اسلام را در منطقه عملیاتی کربلای 5 بمباران شیمیایی کردند

که منجر به شهادت و مصدوم شدن عده ای زیادی از رزمندگان شد . که وزش باد موجب شد مقادیری گاز سمی

به سوی مواضع مقدم نیروهای عراقی منتقل شد و در نتیجه جمعی از آنان نیز مصدوم شدند

 

 

 

24/10 / 65 سرهنگ دوم ولید الوان حمادی رئیس ستاد تیپ 59 عراق که در منطقه عملیاتی کربلای 5 به اسارت

در آمد اعتراف کرد که رژیم عراق به کرات از بمب ها و گلوله های شیمیایی علیه نیرو های ایرانی بهره برده است

25/10/65 در جریان دفع پاتک دشمن در منطقه عملیاتی کربلای 6 عراق مواضع نیروهای ایران را بمباران شیمیایی کرد .

 

 

 

در پی بکار گیری مجدد سلاح شیمیایی توسط عراق در دسامبر 86 دبیر کل سازمان ملل متحد روز 16/ 10/ 65 نگرانی

خود را از نقض قوانین بین المللی اعلام کرد

15/ 10 / 65 یک انبار مهمات شیمیایی دشمن در ساحل غربی اروند رود حدفاصل جزیره ام الرصا و مینو

هدف توپخانه نیروهای اسلام قرار گرفت و منجر شد که بر اثر آن صدها نظامی عراقی کشته و زخمی شدند

7/12/65 عراق اقدام به کاربرد سلاح شیمیایی در شمال جاده شلمچه – بصره کرد که با آمادگی کامل

پدافند شیمیایی ایران آثار آن خثی شد

 

 

 

سال ۱۳۶۶
تاریخ حمله ۱۳۶۶

7 / 4/ 1366 حمله به سردشت

25/12/1366 حمله به شهر حلبچه و...

منطقه مناطق عملیاتی شمال عراق - مریوان - شلمچه - اروند فاو
تعداد حملات انجام شده طی سال ۱۹۶ بار

نسبت به سال پیش از آن کاهش نسبی داشت

نوع عوامل شیمیایی

انواع عوامل

وسیله پرتاب مهمات

هواپیما

تعداد کشته شدگان ۶۲ نفر
تعداد مجروحان ۱۰۹
هدف از حمله شیمیایی

ضربه زدن به قوای ایرانی و زهر چشم گرفتن از کرد های عراقی

   

 

 

مرثیه حلبچه

 

    

 

    

 

 

7/4/66 عراق چهار نقطه شهر کردنشین سردشت را هدف حملات شیمیایی قرار داد که منجر به شهادت عده ای زیاد

از مردم بی دفاع این شهر شد

 

 

 

 

61/7/66 یک منطقه عملیاتی در شمال سومار توسط هواپیماهای عراقی بمباران شیمیایی شد که شهادت جمعی

از رزمندگان را در پی داشت

21/10/66 عراق مبادرت به پرتاب گلوله شیمیایی در یک منطقه عملیاتی مقابل سردشت کرد

27/12/66 رزیم عراق همزمان با پیشروی نیروهای ایران به سوی حلبچه . چندین بار اقدام به بمباران شیمیایی

این شهر کرد و دست به کشتار مردم این شهر زد

 

 

سال ۱۳۶۷
تاریخ حمله ۱۳۶۷
منطقه مناطق عملیاتی فاو

روستاهای غرب و جنوب ایران 19و18/2/1367

منطقه شیخ نشین عثمان 26/3/1367

تعداد حملات انجام شده طی سال
نوع عوامل شیمیایی

سینانور – خردل – سارین .......

وسیله پرتاب مهمات

هواپیما – توپ – خمپاره

تعداد کشته شدگان ۲۱۸ نفر
تعداد مجروحان ۲۳۷۲ نفر
هدف از حمله شیمیایی

ضربه زدن به قوای ایرانی و عقب راندن سریع آنان

 

 

30/12/67 هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تعداد شهدای بمباران شیمیایی رژیم عراق در شهر های آزاد شده

در عملیات والفجر 10 را بیش از 5 هزار نفر اعلام کرد . رژیم عراق در این حملات از گازهای سیانور . خردل . و اعصاب استفاده کرد .

 

 

    

 

 


حملات شیمیایی رژیم صدام بر روی افراد غیر نظامی مریوان روستای قلعه جی
ساعت ۳:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/۱٢/۱٤  کلمات کلیدی:

 

    

 

حملات شیمیایی رژیم صدام بر روی افراد نظامی و غیر نظامی ایران

 

 

پیر زن کرد ستانی که بر اثر گاز شیمیایی مصدم شده

 

 

لحظه انفجار گاز های شیمیایی در اطراف خرمال

 

 

حرکت مردم غیر نظامی به سوی ایران در زمان شیمیایی

 

 

 

 

رزمندگان اسلام در حال رفع آلودگی

 

 

 

 

پس کجایند آنانی که دم از حقوق بشر میزنند

 

 

 

 

 

بنام الله پاسدار حرمت خون
مظلومان

باران مرگ


جنایات و کشتار جمعی صدام در
ایران
در چند روز اخیر در تمامی خبر ها و مطبوعات و رادیو و تلویزیون بحث جنایات جنگی صدام بر سر زبانها است و به دلیل قتل عام مردم روستای از حومه بغدا عراق در حال محاکمه هستند. اما هیچ یک از حامیان حقوق بشر کلمه ای از کشتار مردم بی گناه کُرد زبان شهر های سردشت و مریوان و……. به زبان نیاورده هر وقت بحث شیمیایی
می شود
 
 
همه فکر ها متوجه شهر حلبچه می شود و مقدار کمی نگاه به شیمیایی سردشت شده است
اما آیا تا کنون کسی از کشتار جمعی در شهرها و حومه شهرها و روستا های مرزی در کردستان گفته است ؟
اگر اینگونه هم باشد بسیار اندک است . این درست نیست صدام مسئول جنایت در حلبچه باشد ولی از آنچه جنایت در کشور ما کرده است مسئول نباشد و کسی سخنی از این همه جنایت مطرح نکند . این تعبیض است از سوی کسانی که مسئول اجرای عدالت و محاکمه صدام هستند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چندی پیش مشغول مطالعه تاریخ جنگ ایران و عراق بودم و تاریخ حملات شیمیایی عراق علیه ایران . اکثر نقاط مورد اثابت شیمیایی به روز و ماه و ساعت ذکر شده بود ولی از حمله شیمیایی در تاریخ 19/12/1366 در حومه شهر مریوان نرسیده به سه راهی حزب الله روستای به نام قلعه جی . که تا تاریخ 31/1/1367 ادامه داشت و طی چهار مرحله بمباران شیمیایی شده
که در آن روز ساعت 9 صبح در ابتدا صدای هواپیما ها به گوش رسید بعد همه متوجه شدند که هواپیما ها بالای سرشان پرواز می کند هیچ کس فکر نمی کرد ای روستا بمباران شود اخه در آن روستا نه از نیرو های نظامی خبری بود ونه از انبار مهمات و تهجیزات جنگی و نیز این روستا فاصله زیادی با خط مقدم داشت تنها نیروهای مستقر در این روستا تعداد انگشت شمار از نیروهای ژاندارمری آن زمان که در پایگاهی مستقر در بالای روستا روی نوک کوه قرار داشت که برای تامین جاده فعالیت می کردند و یک پایگاه دیگر که متعلق به سپاه بود و در پائین دست پایگاه ژاندارمری در ورودی روستا قرار داشت که تماماً نیرو های مردمی کُرد در آن مستقر بودند و فقط دو نفر نیرو اعزامی در آنجا بودند که مسئول بی سیم پایگاه سپاه بودند خلاصه همه نگاها متوجه آن چهار هواپیما بود همه دیدند
که چقدر راحت اوج گرفتند . همه فکر کردند که هواپیما ها می خواهند بروند
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آخه چند بار در هوا دور زدند و بعد دیدند که هواپیماها در آسمان رو به روستا شیرجه زدند آنقدر پائین آمده بودند که بعضی ها تصور می کردند انگار می خواهد فرود بیایند . ولی ناگاه نزدیک زمین که شدند راکت ها را رها کردند اولین راکت کنار جاده نزدیک ورودی روستا کنار یک تیر برق به زمین اثابت کرد ولی همه در تعجب بودند گه چرا بعد از اثابت صدای انفجار نیامد همه فکر کردند که حتماً راکت منفجر نشده . دومین راکت داخل روستا و سومی و چهارمی در داخل پایگاه کوچک ژاندارمری اثابت کرد و به همین ترتیب تعدا 7 راکت در داخل و اطراف روستا اثابت کرد ولی هیچ یک صدای انفجار نداشت همه تعجب کرده بودند . اما یک دفعه همه مشاهده کردند که از محل انفجار ها دود سبز. زرد . قرمز .سیاه برخاسته بود وحتی بعضی به سوی محل انفجار ها حرکت کرده بودند که ببینند چه شده . ولی من یک دفعه داد زدم شیمیایی . شیمیایی . شیمیایی برعکس حرکت باد بدوید بدوید . اما کسی توجه نکرده بود همه دیدند که یک دفعه آن فضا را بوی بد سبزی گندیده و بوی سیر پر کرده بود و ناگهان پرندگان از بالای درختان بر روی زمین افتاده بودند و به دنبال آن مردم یکی یکی به روی زمین افتادند زن و مرد کودک نوجوان یکی پس از دیگری . یکی از سرفه و دیگری از تاول و آن یکی از سیانور جان دادند در عرض کمتر یک ساعت آن روستا با آن همه جمیعت انگار تبدیل شد به شهر ارواح . انگار در آن روستا جانداری نبود گاو . گوسفند . مرغ وخروس و…….. همه جان داده بودند دلیل اینکه این روستا تلفات زیاد داده بود بخاطر اینکه بعضی از مردم مریوان بعلت اینکه خانه هایشان در تیر راس گلوله های توپ دشمن بود به این روستا نقل مکان کرده بودند چونکه فاصله این روستا تا مریوان حدود 20 کیلومتر است هیچ کس فکر نمی کرد که عراق در این محل بمباران کند چه رسد به اینکه شیمیایی هم بزند
حال بعد از 17 سال از جنگ . که خودم هم نیز دوبار شیمیایی شدم و تحت درمان هستم و با وجود اینکه دارای شغل و درآمد هستم و در دل پایتخت کشورم زندگی می کنم همیشه مشکل دارو و درمان دارم ......... همیشه به این فکر هستم که این مردم بی گناه که از آن حادثه مجروح شدند چگونه مشکلات درمانی خودشان را حل می کنند و اگر یکی از همین مصدومان شیمیایی نیاز به اکسیژن داشته باشد . چگونه با آن همه مشکلات کپسول اکسیژن را تامین می کند . و اگر برای یکی از همین مصدوم شیمیایی حالت اورژانسی پیش بیاید چکار می کند و یا چگونه با این همه هزینه ایاب و ذهاب برای درمان به شهر و یا به تهران مراجعه می کنند . ! نمی دانم
امیدوارم کسانی باشند که داد این مردم را به آنهایکه دم از حقوق بشر می زنند برسانند و برای درمان این عزیزان از جوامع بشری مک بگیرند و با مراجعه پزشکان دلسوز و مسئولین به اینگونه اماکن و با احداث مراکز درمانی مجهز بر آن شوند تا مشکلات این عزیزان را رفع کنند .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و امیدوارم مسئولان کشوری با پیگیری دلسوزانه خود حقوق این عزیزان را از صدام و حامیان صدام که با در اختیار گذاشتن اینگونه سلاحها به رژیم بعثی . این بلاء را بر سر ما و مردم بی دفاع آورده اند . و امروزه دم از حقوق بشر می زنند . بگیرند
به امید آن روز که صدای حق طلبی این همه مصدومان و جان باختگان شیمیایی به گوش جهانیان برسد

                                              انشا الله

 

 

حملات شیمیایی رژیم صدام بر روی افراد نظامی و غیر نظامی ایران

 

عراق درتاریخ 7/12/1365 اقدام به کاربرد سلاح شیمیایی در شمال جاده
 
شلمچه – بصره کرد که با آمادگی کامل پدافند شیمیایی ایران آثار آن خثی شد
 
 

 
 

 

سرهنگ دوم ولید الوان حمادی رئیس ستاد تیپ 59 عراق که در 24/10 / 65 منطقه عملیاتی کربلای 5
به اسارت در آمد اعتراف کرد که رژیم عراق به کرات از بمب ها و گلوله های شیمیایی علیه نیرو های ایرانی بهره برده است
در جریان دفع پاتک دشمن در منطقه عملیاتی کربلای 6 عراق مواضع نیروهای ایران را بمباران شیمیایی کرد 25/10/65.
 

 

                                  سلام بر شهیدان

                     

مدافعان حقوق بشر ببینید که حامیان دمکراسی با همکاری صدامیان

چه بهسر بشریت آوردند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19/12/66 تا 13/1/67 هواپیما های دشمن بیش از 7 بار اطراف مریوان .{ مرغداری .

سه راهی حزب الله .

 اطراف بیمارستان الله اکبر . روستای قلع جی را بمباران شیمیایی کردند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/ 1/ 67 هواپیما های عراق روستای کلال در حومه پاوه بمباران شیمیایی کرد

21/ 1 / 67 هواپیماهای عراقی یک روستا در منطقه مریوان و همچنین شهر مریوان را بمباران و گلوله بران شیمیایی کردند

 

 

 

 

 

27/ 1 / 67 رژیم عراق در حمله به مواضع نیروهای اسلام در فاو مبادرت به استفاده وسیع از سلاح شیمیایی کرد

28/ 2/ 67 چند روستا از جمله مرزن آباد و بیتوش از توابع سردشت توسط هواپیما های عراقی بمباران شد

24/3/67 یک منطقه مسکونی در یک روستا ی بانه توسط هواپیماهای عراقی بمباران شیمیایی شد

4/ 4 / 67 نیروهای عراقی با استفاده گسترده از سلاح شیمیایی به رزمندگان اسلام در جزایر مجنون حمله کردند

 

 

 

 

 

3/5/67 نیروهای عراق بابهره گیری گسترده از سلاح های شیمیایی به مناطق گیلان غرب و سرپل ذهاب پیشروی کرده

و مناطقی را به اشغال خود در آوردند

11/ 5 / 67 هشت نقطه در منطقه غرب اشنویه هدف بمباران شیمیایی عراق قرار گرفت که در اثر این جنایت

بیش از 2 هزار و 400 تن از مردم غیر نظامی منطقه مصدوم شدند

 

 

 ای که در این حوالی غربت مارا دیدی صدای ناله ی بچه های مارا شنیدی ؟

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک رزمنده ایرانی بعد از پراکندگی گازهای شیمیایی دارد یک همرزم خود را کمک های اولیه می دهد ای عکس در منطقه فاو گرفته شد سال ۱۳۶۵

 

 

 

 

 

 

سال ۱۳۶۴ در منطقه سومار هنگام آلودگی شیمیایی گرفته شد

 

 

 

مرثیه حلبچه

 

 

 

 

 

 

 

 در سال ۱۳۶۵ شلمچه

 

 

 

 

در سال ۱۳۶۵ شلمچه کربلای ۵

 

 

 

 حضور خبرنگاران خارجی در فاو

 

 

 

در سال ۱۳۶۶ در اطراف مریوان

 

 

 

 

 

در سال ۱۳۶۲ در منطقه جزیره مجنون

 

 

 

 

سال ۱۳۶۳ شهیدی با گاز سیانور آرامیده سال ۱۳۶۲جزیره مجنون که صدام بعد از عملیات بدر به طور دیوانه وار از شیمیایی استفاده کرد

 

 

 

 

جانباز شیمیایی که در سال ۱۳۶۳ مجروح شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در اسفند ماه سال ۱۳۶۶ در اطراف خرمال نزدیکی های مریوان

 

              

     

 

 

 

 

 

 

 

 

    

        

 

 

 

 

 

 

             

رژیم عراق از ابتدای جنگ به طور محدود از گلوله های شیمیایی استفاده می کرد در جریان عملیات والفجر 2 عراق به طور وسیع با استفاده از هواپیما مبادرت به بمباران شیمیایی غرب جاده پیرانشهر – رواندوز کرد .

این حمله که در ساعت 7 صبح روز سه شنبه 18 مرداد ماه سال 62 به وقوع پیوست . که منجر به شهادت و مصدوم شدن جمعی از رزمندگان شد .

عراق از تاریخ 19/5/62 تا 4/9/62 دوازده بار با استفاده از توپ . خمپاره . هواپیما اقدام به کاربرد گازهای شیمیایی . عمدتاً در غرب کشور از جمله مناطق نظامی و غیر نظامی پیرانشهر . بازی دراز . مریوان . بانه . پنجوین و پاوه کرد .

موارد دیگر از کاربرد سلاح شیمیایی توسط ارتش عراق بشرح ذیل می باشد

سا عت 5 بامداد 3 آبان ماه 62 . هواپیما عراق روستای بانیجان از توابع بانه را بمباران شیمیایی کردند که منجر به شهادت و مصدوم شدن جمعی از اهالی روستا شد . در این حمله از بمب های شیمیایی حاوی ترکیبی از آرسنیک و نیتروژن موستارد . موسوم به بمب های تاول زا استفاده شد .

ساعت 17 روز 16 آبان ماه سال 62 . 4 فروند هواپیمای دشمن منطقه ای بین رود خانه شیلر و ارتفاعات لری را هدف حملات شیمیایی قرار دادند که منجر به تحریکات چشمی شدید در مجروحین شد.

19/1/64 . چهار نقطه از منطقه عملیاتی بدر در هورالهویزه در داخل خاک ایران هدف بمب ها و گلوله های شیمیایی عراق قرار گرفت که این بمب ها حاوی گاز خردل و اعصاب بودند

ساعت 17 روز 20/1/64 مجدداً منطقه عملیاتی بدر در هورالهویزه از سوی عراق گلوله باران شیمیایی شد

26/ 10/65 یک فروند هواپیمای عراق که منطقه عملیاتی کربلای 6 را بمباران شیمیایی کرد سرنگون شد

 23/10/65 هواپیماهای عراقی مواضع رزمندگان اسلام را در منطقه عملیاتی کربلای 5 بمباران شیمیایی کردند که منجر به شهادت و مصدوم شدن عده ای زیادی از رزمندگان شد . که وزش باد موجب شد مقادیری گاز سمی به سوی مواضع مقدم نیروهای عراقی منتقل شد و در نتیجه جمعی از آنان نیز مصدوم شدند

24/10 / 65 سرهنگ دوم ولید الوان حمادی رئیس ستاد تیپ 59 عراق که در منطقه عملیاتی کربلای 5 به اسارت در آمد اعتراف کرد که رژیم عراق به کرات از بمب ها و گلوله های شیمیایی علیه نیرو های ایرانی بهره برده است

25/10/65 در جریان دفع پاتک دشمن در منطقه عملیاتی کربلای 6 عراق مواضع نیروهای ایران را بمباران شیمیایی کرد .

در پی بکار گیری مجدد سلاح شیمیایی توسط عراق در دسامبر 86 دبیر کل سازمان ملل متحد روز 16/ 10/ 65 نگرانی خود را از نقض قوانین بین المللی اعلام کرد

15/ 10 / 65 یک انبار مهمات شیمیایی دشمن در ساحل غربی اروند رود حدفاصل جزیره ام الرصا و مینو هدف توپخانه نیروهای اسلام قرار گرفت و منجر شد که بر اثر آن صدها نظامی عراقی کشته و زخمی شدند

7/12/65 عراق اقدام به کاربرد سلاح شیمیایی در شمال جاده شلمچه – بصره کرد که با آمادگی کامل پدافند شیمیایی ایران آثار آن خثی شد

7/4/66 عراق چهار نقطه شهر کردنشین سردشت را هدف حملات شیمیایی قرار داد که منجر به شهادت عده ای زیاد از مردم بی دفاع این شهر شد

61/7/66 یک منطقه عملیاتی در شمال سومار توسط هواپیماهای عراقی بمباران شیمیایی شد که شهادت جمعی از رزمندگان را در پی داشت

21/10/66 عراق مبادرت به پرتاب گلوله شیمیایی در یک منطقه عملیاتی مقابل سردشت کرد

27/12/66 رزیم عراق همزمان با پیشروی نیروهای ایران به سوی حلبچه . چندین بار اقدام به بمباران شیمیایی این شهر کرد و دست به کشتار مردم این شهر زد

30/12/67 هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تعداد شهدای بمباران شیمیایی رژیم عراق در شهر های آزاد شده در عملیات والفجر 10 را بیش از 5 هزار نفر اعلام کرد . رژیم عراق در این حملات از گازهای سیانور . خردل . و اعصاب استفاده کرد .

19/12/66 تا 13/1/67 هواپیما های دشمن بیش از 7 بار اطراف مریوان .{ مرغداری .سه راهی حزب الله . اطراف بیمارستان الله اکبر . روستای قلع جی را بمباران شیمیایی کردند

10/ 1/ 67  هواپیما های عراق روستای کلال در حومه پاوه بمباران شیمیایی کرد

21/ 1 / 67 هواپیماهای عراقی یک روستا در منطقه مریوان و همچنین شهر مریوان را بمباران و گلوله بران شیمیایی کردند

27/ 1 / 67 رژیم عراق در حمله به مواضع نیروهای اسلام در فاو مبادرت به استفاده وسیع از سلاح شیمیایی کرد

28/ 2/ 67 چند روستا از جمله مرزن آباد و بیتوش از توابع سردشت توسط هواپیما های عراقی بمباران شد

24/3/67 یک منطقه مسکونی در یک روستا ی بانه توسط هواپیماهای عراقی بمباران شیمیایی شد

4/ 4 / 67 نیروهای عراقی با استفاده گسترده از سلاح شیمیایی به رزمندگان اسلام در جزایر مجنون حمله کردند

 3/5/67 نیروهای عراق بابهره گیری گسترده از سلاح های شیمیایی به مناطق گیلان غرب و سرپل ذهاب پیشروی کرده و مناطقی را به اشغال خود در آوردند

11/ 5 / 67 هشت نقطه در منطقه غرب اشنویه هدف بمباران شیمیایی عراق قرار گرفت که در اثر این جنایت بیش از 2 هزار و 400 تن از مردم غیر نظامی منطقه مصدوم شدند

ایران در پی استفاده وسیع رژیم عراق از سلاح های شیمیایی و سکوت مجامع جهانی تصمیم گرفت برای افشا نمودن این جنایت ضد بشری و روشن شدن اذهان مردم جهان . مجروحین را برای ادامه درمان به کشورهای مختلف اعزام کند

بر اساس آمار موجود . در سال 62 حدود 58 نفر و در سال 63 تعداد 3 نفر و در سال 64 تعداد 192 نفر و در سال 65 تعداد 6 نفر و در سال 66 تعداد 24 نفر و در سال 67 53 نفر از مجروحین شیمیایی که شدت جراحت آنان بیشتر بود . به کشور های انگلیس . فرانسه . آلمان . اتریش . هلند . سوئد . سوئیس . بلژیک . ژاپن . اسپانیا . و آمریکا اعزام و تحت مراقبت های ویژه قرار گرفتند

شدت جراحات بعضی از این قربانیان حملات شیمیایی به حدی بود که معالجات در مورد آنان موثر واقع نشد و به شهادت رسیدند

به طور کلی آمار موجود از کاربرد سلاح های شیمیایی توسط رژیم عراق علیه نیرو های ایران حکایت از این دارد که . از 22 سپتامبر 1980 تا 25 مارس 1984 عراق 83 بار سلاح شیمیایی بکار برد که بر اثر آن 116 تن شهید و 4450 تن مجروح شدند

از 30 مارس 1984 تا 25 آوریل 1985 عراق 29 بار از گازهای شیمیایی علیه نیروهای ایران استفاده کرد که بر اثر آن 42 شهید و 2966 تن مجروح شدند

از 25 آوریل 1985 تا 21 مارس 1986 این رژیم مجموعاً 69 بار سلاح شیمیایی به کار برد که در نتیجه 104 تن شهید و 15000 تن مجروح شدند

و از 21 مارس 86 تا 8 آوریل 87 عراق حداقل 196 بار از سلاح شیمیایی و تعداد شهدا مشخص نیست ولی تعداد مجروحین 3893 بر آورد شد

در مجموع از 22 سپتامبر 1980 تا آوریل 1987 عراق حداقل 196 بار از سلاح های شیمیایی استفاده کرد که 262 شهید قید شده در آمار شیمیایی و 27309 مجروح بر جای گذاشت

طی آمار سالانه ۳۷ میلیون دلار در ایران صرف هزینه های بهداشتی و درمانی مصدومان شیمیایی می شود و درجنگ عراق علیه ایران  هزاران نفر از رزمندگان و مردم عادی با عوامل شیمیایی و به طورعمده با گاز خردل دچار مصدومیت شیمیایی شدند و به شهادت رسیدند و هنوز عده ای زیادی بر اثر مصدومیت شیمیایی در مناطق مرزی ایران بویژه در نواحی جنوب و جنوب غربی و غرب کشور بروز ناراحتی های تنفسی و انواع بیماریهای ریوی و پوستی هنوز هم شایع است . به گفته دکتر مصطفی قانعی رئیس مرکز مصدومان شیمیایی ایران . هم اکنون ۵۰ هزار پرونده فعال از مصدومان شیمیایی در بنیاد شهید و امور ایثار گران در جریان است . که ۷ هزار و ۵۰ نفر از این مصدومان از ساکنان مناطق مرزی بمباران شده هستند . در بمباران شیمیایی شهر سردشت ۳ هزار نفر در دم کشته شدند و ۱۵۰۰ نفر پس از اتمام جنگ . یعنی به طور میانگین سالی ۷۵ نفر از این مصدومان جان خود را از دست دادند

بر اساس آخرین آمارها ۴۰٪ از مصدومان شیمیایی دچار افسرده گی ۳۲ ٪ مشکل روحی و مابقی این مشکل را در حد خفیف داشته اند .

متوسط عمر مصدومان شیمیایی ۴۲ سال است .